ثبت دامنه

اولین گام برای راه اندازی یک وب سایت ، انتخاب نام دامنه مناسب می باشد . شما می توانید دامنه مورد نظر خود را بررسی کنید تا در صورت آزاد بودن ، از طریق فارسیان وب اقدام به ثبت دامنه مورد نظر کنید . گفتنی است که دامنه های بین المللی به صورت آنی ثبت خواهند شد اما دامنه های ملی ، تا 24 ساعت کاری زمان خواهد برد . از طریق لیست زیر می توانید قیمت دامنه های مختلف را مشاهده کنید و سپس اقدام به ثبت دامنه مورد نظر کنید .

همچنین ، با ثبت هر کدام از پسوند های زیر ، دامنه به نام شخص شما ثبت خواهد شد و کنترل پنل اختصاصی جهت مدیریت دامنه ارائه می گردد .

 

با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز ، قبل از ثبت سفارش ، تازه ترین قیمت را از ما استعلام بگیرید .
 

 

  ثبت دامنه تمدید دامنه انتقال دامنه تعداد سال  
COM. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
NET. 145،000 تومان 145،000 تومان 145،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ORG. 145،000 تومان 145،000 تومان 145،000 تومان 1 سفارش آنلاین
IR. 8،000 تومان 8،000 تومان 8،000 تومان 1 سفارش آنلاین
BIZ. 145،000 تومان 145،000 تومان 145،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CO. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CC. 320،000 تومان 320،000 تومان 320،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CO.UK. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ASIA. 50،000 تومان 50،000 تومان 50،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CA. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COFFEE. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COM.CO. 55،000 تومان 55،000 تومان 55،000 تومان 1 سفارش آنلاین
DE. 50،000 تومان 50،000 تومان 50،000 تومان 1 سفارش آنلاین
EU. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
FR. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
IN. 25،000 تومان 25،000 تومان 25،000 تومان 1 سفارش آنلاین
INFO. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
INSTITUE. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
IT. 40،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
LI. 70،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ME. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
MOBI. 55،000 تومان 55،000 تومان 55،000 تومان 1 سفارش آنلاین
NAME. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
PHOTOGRAPHY. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
PRO. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
PW. 40،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
RESTAURANT. 200،000 تومان 200،000 تومان 200،000 تومان 1 سفارش آنلاین
TEL. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
TV. 125،000 تومان 125،000 تومان 125،000 تومان 1 سفارش آنلاین
US. 40،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WS. 130،000 تومان 130،000 تومان 130،000 تومان 1 سفارش آنلاین
XYZ. 55،000 تومان 55،000 تومان 55،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ACADEMY. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ADULT. 300،000 تومان 300،000 تومان 300،000 تومان 1 سفارش آنلاین
AGENCY. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
BLACK. 155،000 تومان 155،000 تومان 155،000 تومان 1 سفارش آنلاین
BLUE. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
BOUTIQUE. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CHAT. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CLICK. 35،000 تومان 35،000 تومان 35،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COACH. 170،000 تومان 170،000 تومان 170،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COMPANY. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COMPUTER. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
DANCE. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
DENTIST. 130،000 تومان 130،000 تومان 130،000 تومان 1 سفارش آنلاین
DIET. 75،000 تومان 75،000 تومان 75،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ENGINEER. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
FLOWERS. 95،000 تومان 95،000 تومان 95،000 تومان 1 سفارش آنلاین
FUTBOL. 50،000 تومان 50،000 تومان 50،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GALLERY. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GIFT. 75،000 تومان 75،000 تومان 75،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GREEN. 250،000 تومان 250،000 تومان 250،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GUITARS. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
HELP. 75،000 تومان 75،000 تومان 75،000 تومان 1 سفارش آنلاین
HOSTING. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
LAWYER. 130،000 تومان 130،000 تومان 130،000 تومان 1 سفارش آنلاین
LINK. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
MARKET. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
MONEY. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
NEWS. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
.PHOTO 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
PICS. 75،000 تومان 75،000 تومان 75،000 تومان 1 سفارش آنلاین
PINK. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
RED. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
REVIEWS. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
SOCIAL. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
SOFTWARE. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
STYLE. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WATCH. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WEBSITE. 95،000 تومان 95،000 تومان 95،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WEDDING. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WIKI. 100،000 تومان 100،000 تومان 100،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WORK. 40،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WORKS. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WORLD. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
YOGA. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CO.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
AC.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ID.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
NET.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ORG.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
SCH.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GOV.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین

 

درباره ما

شرکت فارسیان وب با بیش از 7 سال سابقه و تجربه در زمینه ارائه خدمات حرفه ای تحت وب ، می تواند شما را در طراحی و پیاده سازی بخش تجارت الکترونیک حوزه کاری تان و همچنین بازاریابی اینترنتی و افزایش درآمد در بستر فضای مجازی یاری نماید . ما این تضمین را به شما می دهیم که در این راه شما را تنها نمی گذاریم و تا رسیدن به هدف نهایی تان و کسب درآمد بیشتر و افزایش فروش ، شما را یاری کنیم .

ارتباط با ما

آدرس : تهران - خ شهید نامجو - خ شهید حسینی - پ 61

تلفن : 77568212-021

همراه : 1554397-0937

تلگرام امور مشتریان : MyFarsianWeb@

ایمیل : info@FarsianWeb.com

 فیسبوک فارسیان وبگوگل پلاس فارسیان وب   لینکداین فارسیان وب   اینستاگرام فارسیان وب   کانال تلگرام فارسیان وب

درخواست مشاوره رایگان
جهت ثبت درخواست مشاوره رایگان کافیست تا فرم زیر را تکمیل نمایید .
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
مشاوره تخصصی
ورودی نامعتبر
لطفا تلفن همراه خود را به شکل صحیح وارد نمایید
ایمیل نامعتبر
Invalid Input
Invalid Input
1,990,000 (ریال)