0
مشاوره رایگان
021-77568212
0

ثبت دامنه

اولین گام برای راه اندازی یک وب سایت ، انتخاب نام دامنه مناسب می باشد . شما می توانید دامنه مورد نظر خود را بررسی کنید تا در صورت آزاد بودن ، از طریق فارسیان وب اقدام به ثبت دامنه مورد نظر کنید . گفتنی است که دامنه های بین المللی به صورت آنی ثبت خواهند شد اما دامنه های ملی ، تا 24 ساعت کاری زمان خواهد برد . از طریق لیست زیر می توانید قیمت دامنه های مختلف را مشاهده کنید و سپس اقدام به ثبت دامنه مورد نظر کنید .

همچنین ، با ثبت هر کدام از پسوند های زیر ، دامنه به نام شخص شما ثبت خواهد شد و کنترل پنل اختصاصی جهت مدیریت دامنه ارائه می گردد .

 

 

 ثبت دامنهتمدید دامنهانتقال دامنهتعداد سال 
COM. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
NET. 145،000 تومان 145،000 تومان 145،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ORG. 145،000 تومان 145،000 تومان 145،000 تومان 1 سفارش آنلاین
IR. 8،000 تومان 8،000 تومان 8،000 تومان 1 سفارش آنلاین
BIZ. 145،000 تومان 145،000 تومان 145،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CO. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CC. 320،000 تومان 320،000 تومان 320،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CO.UK. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ASIA. 50،000 تومان 50،000 تومان 50،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CA. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COFFEE. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COM.CO. 55،000 تومان 55،000 تومان 55،000 تومان 1 سفارش آنلاین
DE. 50،000 تومان 50،000 تومان 50،000 تومان 1 سفارش آنلاین
EU. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
FR. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
IN. 25،000 تومان 25،000 تومان 25،000 تومان 1 سفارش آنلاین
INFO. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
INSTITUE. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
IT. 40،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
LI. 70،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ME. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
MOBI. 55،000 تومان 55،000 تومان 55،000 تومان 1 سفارش آنلاین
NAME. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
PHOTOGRAPHY. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
PRO. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
PW. 40،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
RESTAURANT. 200،000 تومان 200،000 تومان 200،000 تومان 1 سفارش آنلاین
TEL. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
TV. 125،000 تومان 125،000 تومان 125،000 تومان 1 سفارش آنلاین
US. 40،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WS. 130،000 تومان 130،000 تومان 130،000 تومان 1 سفارش آنلاین
XYZ. 55،000 تومان 55،000 تومان 55،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ACADEMY. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ADULT. 300،000 تومان 300،000 تومان 300،000 تومان 1 سفارش آنلاین
AGENCY. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
BLACK. 155،000 تومان 155،000 تومان 155،000 تومان 1 سفارش آنلاین
BLUE. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
BOUTIQUE. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CHAT. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CLICK. 35،000 تومان 35،000 تومان 35،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COACH. 170،000 تومان 170،000 تومان 170،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COMPANY. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
COMPUTER. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
DANCE. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
DENTIST. 130،000 تومان 130،000 تومان 130،000 تومان 1 سفارش آنلاین
DIET. 75،000 تومان 75،000 تومان 75،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ENGINEER. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
FLOWERS. 95،000 تومان 95،000 تومان 95،000 تومان 1 سفارش آنلاین
FUTBOL. 50،000 تومان 50،000 تومان 50،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GALLERY. 85،000 تومان 85،000 تومان 85،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GIFT. 75،000 تومان 75،000 تومان 75،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GREEN. 250،000 تومان 250،000 تومان 250،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GUITARS. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
HELP. 75،000 تومان 75،000 تومان 75،000 تومان 1 سفارش آنلاین
HOSTING. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
LAWYER. 130،000 تومان 130،000 تومان 130،000 تومان 1 سفارش آنلاین
LINK. 45،000 تومان 45،000 تومان 45،000 تومان 1 سفارش آنلاین
MARKET. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
MONEY. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
NEWS. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
.PHOTO 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
PICS. 75،000 تومان 75،000 تومان 75،000 تومان 1 سفارش آنلاین
PINK. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
RED. 60،000 تومان 60،000 تومان 60،000 تومان 1 سفارش آنلاین
REVIEWS. 80،000 تومان 80،000 تومان 80،000 تومان 1 سفارش آنلاین
SOCIAL. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
SOFTWARE. 120،000 تومان 120،000 تومان 120،000 تومان 1 سفارش آنلاین
STYLE. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WATCH. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WEBSITE. 95،000 تومان 95،000 تومان 95،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WEDDING. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WIKI. 100،000 تومان 100،000 تومان 100،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WORK. 40،000 تومان 40،000 تومان 40،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WORKS. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
WORLD. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
YOGA. 110،000 تومان 110،000 تومان 110،000 تومان 1 سفارش آنلاین
CO.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
AC.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ID.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
NET.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
ORG.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
SCH.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین
GOV.IR. 6،000 تومان 6،000 تومان 6،000 تومان 1 سفارش آنلاین