قیمت خطوط اختصاصی 1000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
1 1000XXxXXXXXXX 14 18،000 35،000 استعلام شود استعلام شود
2 1000XXXXXXXXX 13 40,000 70,000 استعلام شود استعلام شود
3 1000XXXXXXXX 12 70,000 145,000 استعلام شود استعلام شود
4 1000xXXXXXX 11 145,000 275,000 استعلام شود استعلام شود
5 1000XXXXXX 10 185,000 400,000 استعلام شود استعلام شود
6 1000xXXXX 9 260,000 500,000 استعلام شود استعلام شود
7 1000XXXX 8 360,000 700,000 استعلام شود استعلام شود
8 1000XXX 7 3,500,000 استعلام شود
9 1000XX 6 6,000,000 استعلام شود
تعرفه شمارهای بالا به تومان می باشد
 
قیمت خطوط اختصاصی 3000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
1 3000XXxXXXXXXX 14 20،000 استعلام شود
2 3000XXXXXXXX 12 90،000 استعلام شود
3 3000XXXXXX 10 120،000 استعلام شود
تعرفه شمارهای بالا به تومان می باشد
 
قیمت خطوط اختصاصی 2000
ردیف ارقام کاربران نمایندگان
غیر سفارشی سفارشی غیر سفارشی سفارشی
غیر رند نیمه رند رند غیر رند نیمه رند رند
1 12 200,000 260,000 300,000 350,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
2 10 400,000 500000 700,000 1،000,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
3 9 700,000 800,000 1،000,000 1,500,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
4 8 1,250,000 1,500000 1,650,000 2,500,000 استعلام شود استعلام شود استعلام شود استعلام شود
تعرفه شمارهای بالا به تومان می باشد قیمت خطوط 9 رقمی و 8 رقمی خیلی رند (مثلا 20002222 ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد
 
قیمت خطوط اختصاصی 5000
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
1 50001XxXXXXXXXX 15 12,000 استعلام شود
2 50001XXXXXXXXX 14 15,000 استعلام شود
3 50001XXXXXXXX 13 35,000 استعلام شود
4 50001XXXXXXX 12 70,000 استعلام شود
5 50001XXXXXX 11 140,000 استعلام شود
6 50001XXXXX 10 180,000 استعلام شود
7 50001XXXX 9 225,000 استعلام شود
8 50001XXX 8 300،000 استعلام شود
9 50001XX 7 450،000 استعلام شود
10 50001X 6 7،500،000 استعلام شود
تعرفه شمارهای بالا به تومان می باشد
 
 
قیمت خطوط اختصاصی خط ثابت 021
ردیف نمونه شماره تعداد ارقام کاربران نمایندگان
1 021XXXXXXX 10 50،000 استعلام شود
2 021XXXX 7 260،000 استعلام شود
3 021XXX 6 320،000 استعلام شود
تعرفه شمارهای بالا به تومان می باشد

 

تفاوت انواع خطوط

خط مزایا معایب
خط ثابت (021 و 026)

1- عدم وجود پیش شماره های 1000 ، 2000 یا 3000
2- ارسال و دریافت پیامک روی خط ثابت
3-کیفیت بسیار بالای ارسال و ریزش بسیار کم
4- تعرفه یکسان پیامک فارسی و لاتین و همراه اول و ایرانسل
5- سرعت بالا در ارسال
6-تعرفه پایین تر نسبت به سایر خطوط

1-عدم ارائه پیش شماره های سایر استانهای کشور
1000 1- سرعت بسیار بالا در ارسال
2- قابلیت دریافت گزارش تحویل به صورت دقیق پس از "به روز نمایی گزاش تحویل"
3- قابلیت انتخاب خط دلخواه پس از پیش شماره 1000
4- تعرفه مناسب پیامک و خطوط
5- بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به مخابرت "پس از به روز رسانی گزارش تحویل"
6- سفارش خط به صورت کاملا سیستماتیک
1- ضریب 1.5 برابر برای خطوط ایرانسل
2- رنج وسیع لیست سیاه مخابراتی
2000 1- کیفیت ارسال بسیار بالا
2- سرعت ارسال مناسب
3- بازگشت هزینه پیامک های نرسیده به گوشی و نرسیده به مخابرات "پس از به روز رسانی گزارش تحویل"
4- عدم ارائه ضریب برای خطوط ایرانسل
1- قیمت بالای خطوط اختصاصی
2- عدم ارائه خطوط 14 رقمی ، 13 رقمی و 11 رقمی
3- واضح نبودن وضعیت شماره های رند و نیمه رند
3000 1- سرعت بسیار بالا
2- ارائه گزارش تحویل دقیق به صورت خودکار بدون نیاز به "بروز رسانی گزارش تحویل" توسط کاربر
3- قیمت مناسب خطوط 14 ، 12 و 10 رقمی
4- بازگشت هزینه پیامک های ارسال نشده "به صورت خودکار"
5- خرید خط اختصاصی ظرف مدت 1 ساعت
6- ارائه رنج شماره 100 تایی 14 رقمی با قیمت بسیار مناسب
7- یکسان بودن تعرفه رند و غیر رند خطوط
1- عدم توانایی انتخاب دلخواه 4 رقم اول بعد از 3000
باید ابتدا از سرشماره های 8 رقمی خطوط خریداری شوند
2- قیمت بالا و محدود بودن خطوط 8 رقمی
3- عدم ارائه خطوط 13 و 11 رقمی
5000 1- سرعت ارسال بالا
2- تعرفه مناسب
1- رنج وسیع لیست سیاه مخابراتی
2- عدم بازگشت هزینه پیامک های تحویل نشده
3- عدم مشخص نمودن لیست سیاه مخابراتی
4- عدم ارائه گزارش تحویل دقیق
5- عدم ارائه خط اختصاصی
6- قطعی زیاد